NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Půjčovna v MC Pampeliška – nákup předmětů pro půjčovnuJedním z poslání a cílů MC Pampeliška (i všech mateřských center obecně) je vzájemná výpomoc, poradenství a dostupnost služeb pro všechny zájemce bez jakékoliv diskriminace.

V programu „PŮJČOVNA MC“ si budou moci zájemci z řad členů MC i ostatních rodičů ve městě zapůjčit předměty, jejichž pořízení by bylo pro ně finančně zatěžující (v době mateřské či rodičovské dovolené mají často jen jeden příjem v rodině). Do půjčovny budou pořízeny předměty, které rodiče využijí při cestování s dětmi, pomohou jim při péči o nejmenší děti či umožní společně strávit volný čas na zajímavém výletě.

Postupně by půjčovna obsahovala:

  • dětskou sedačku – batoh (krosna) na záda na nošení dětí
  • přívěsný vozík za kolo
  • vanička – kyblík na koupání novorozenců
  • cestovní postýlka
  • permanentka do ZOO Praha/Plzeň
  • šátek na nošení dětí

Půjčovné bude stanoveno s ohledem na finanční možnosti rodin s malými dětmi tak, aby si předměty mohli půjčit každý, kdo bude mít zájem. Zatím je stanoveno půjčovné u batohu na nošení dětí, a to 20,- Kč/den pro členy a 40,- Kč/den pro nečleny.

Závěr

Projektem „půjčovny“ nabídne MC Pampeliška svým návštěvníkům a ostatním občanům města Březnice další zajímavou službu a přispěje tak k utváření prostředí přátelského rodině.

Podpořená organizace:


Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Tochovická 468
262 72 Březnice
Jarmila Korecká - členka výkonného týmu

Celková výše daru: 15.000,- Kč

 


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.