NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Odpoledne s Ludvíkem – výtvarné dílny MC Pampeliška Březnice – nákup výtvarného materiáluProgram výtvarných dílen „Odpoledne s Ludvíkem“ je určený dětem starším deseti let. Odkazuje k dílu Ludvíka Kuby, českého malíře přelomu 19. a 20.století, který v Březnici a okolí část svého života pracoval a tvořil. Děti se seznámí s životem malíře počátku 20.století. Stěžejní částí programu je část praktická, kdy si děti vyzkouší práci v plenéru a blíže se seznámí s technikami a náměty, které se v díle L.Kuby objevují. Celý projekt by měl proběhnout ve spolupráci s Galerií Ludvíka Kuby a jejími současnými i bývalými dlouholetými pracovníky.

Dílna je součástí kampaně MC Pampeliška Březnice „V Březnici spolu a pro sebe...“ Cílem kampaně je zlepšení spolupráce MC, místní samosprávy a veřejnosti a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro rodiče, děti a mládež.

Důležitou součástí projektu činí výtvarný materiál. Výtvarný materiál zahrnuje: náčrtníky, skicáky, uhel umělý černý, tužky, pryže, štětce ploché, kulaté, plátna, olejové barvy, terpen.olej, palety a další příslušenství.

Harmonogram projetku

červen 2009 – příprava dílen, odborné konzultace s bývalými pracovníky Galerie L.Kuby

červen – září 2009 – výtvarná dílna jednou v měsíci (červen, červenec, srpen, září)

celodenní program 9.00-17.00

návštěva Poděbrad, rodiště Ludvíka Kuby

září 2009 – zhodnocení projektu

Závěr

Proč je dobré projekt realizovat? Rozšiřuje nabídku kvalitních volnočasových aktivit na malém městě (ale nejenom tam, do dílny se mohou zapojit děti z celého regionu). Hravou formou přibližuje dětem svět umění, rozvíjí jejich fantazii a výtvarnou zručnost. V druhém plánu podvědomě formuje vztah k regionu a k České republice skrze příklad významného rodáka.

Bez výtvarného materiálu projekt nelze uskutečnit. Jeho zajištěním Nadace napomůže zdaru celé akce.

Předpokládané náklady na projekt celkem: 13 500,- Kč
Předpokládané náklady hrazené nadačním fondem: 5 000,- Kč
(na nákup výtvarného materiálu)


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.