NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Vybavení Domova Březnice polohovacími antidekubitními postelemi a křesly pro kardiakyDomov Březnice je příspěvková organizace, která poskytuje sociální služby starým lidem. Sídlí v Březnici, Sadová 618 a má kapacitu 34 lůžek. Zařízení bylo při jeho založení v roce 1997 vybaveno 34 polohovacími postelemi z nichž 2 polohovací postele byly zapůjčeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Z toho bylo již jedno lůžko Všeobecné zdravotní pojišťovně vráceno a druhé bude muset být vráceno v nejbližší době. Snahou Domova je vytvoření takového prostředí, které vyhoví bezpečnostním a jakostním normám Evropské unie. Z tohoto důvodu bude postupně probíhat obměna zastaralých typů polohovacích lůžek za nové, kvalitnější a bezpečnější. U starších typů polohovacích lůžek již často dochází k poruchám /např. motorů/ a také četným poranění uživatelů o postranice postelí. V této chvíli by proto Domovu velmi pomohlo zakoupení alespoň 2 polohovacích antidekubitních postelí, odpovídající současným normám Evropské unie.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů, z nichž převážná většina je těžce nemocných klientů s omezeným pohybem a s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, se Domov rovněž potýká s problémem nedostatku některých důležitých zdravotních pomůcek. Jedná se například o kardiacká křesla, která mají pro klienta terapeutický přínos a zvyšují jeho kontakt s okolím. Velkou pomocí Domovu by bylo zakoupení alespoň 2 křesel pro kardiaky.

Popis projektu

Zakoupení 2 polohovacích antidekubitní postelí, které splňují požadavky norem EU. Polohovací postele dodá firma Linet.

Zakoupení 2 křesel pro kardiaky. Kardiacká křesla dodá firma Setrans.

Závěr

Vybavení Domova Březnice polohovacími antidekubitními postelemi a křesly pro kardiaky velmi zkvalitní životní podmínky klientů, nabídne jim maximální pohodlí, bezpečnost a přispěje k rozvoji jejich schopností. Zároveň to přispěje i k redukci fyzické námahy a ulehčení práce ošetřujícího personálu.

Celková výše daru: 100.000,- Kč


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.