NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Podpořené projekty


Nadační fond pro Březnici - projekty podpořené v roce 2012

Stejně jako v minulosti tak i v roce 2012 podpořil Nadační fond pro Březnici několika svými finančními příspěvky některé projekty na Březnicku.Půjčovna v MC Pampeliška – nákup předmětů pro půjčovnu

Jedním z poslání a cílů MC Pampeliška (i všech mateřských center obecně) je vzájemná výpomoc, poradenství a dostupnost služeb pro všechny zájemce bez jakékoliv diskriminace. V programu „PŮJČOVNA MC“ si budou moci zájemci z řad členů MC i ostatních rodičů ve městě zapůjčit předměty, jejichž pořízení by bylo pro ně finančně zatěžující (v době mateřské či rodičovské dovolené mají často jen jeden příjem v rodině).Odpoledne s Ludvíkem – výtvarné dílny MC Pampeliška Březnice – nákup výtvarného materiálu

Program výtvarných dílen „Odpoledne s Ludvíkem“ je určený dětem starším deseti let. Odkazuje k dílu Ludvíka Kuby, českého malíře přelomu 19. a 20.století, který v Březnici a okolí část svého života pracoval a tvořil. Děti se seznámí s životem malíře počátku 20.století. Stěžejní částí programu je část praktická, kdy si děti vyzkouší práci v plenéru a blíže se seznámí s technikami a náměty, které se v díle L.Ukazatel Rychlosti

Zvýšení bezpečnosti našich dětí a občanů je v zájmu každého občana Březnice. Nadační fond usiluje o instalaci Ukazatele rychlosti u Základní školy v Březnici.Vybavení Domova Březnice polohovacími antidekubitními postelemi a křesly pro kardiaky

Domov Březnice je příspěvková organizace, která poskytuje sociální služby starým lidem. Sídlí v Březnici, Sadová 618 a má kapacitu 34 lůžek. Zařízení bylo při jeho založení v roce 1997 vybaveno 34 polohovacími postelemi z nichž 2 polohovací postele byly zapůjčeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Z toho bylo již jedno lůžko Všeobecné zdravotní pojišťovně vráceno a druhé bude muset být vráceno v nejbližší době.Vybavení učeben Základní školy Březnice školním nábytkem

Základní škola Březnice, příspěvková organizace, se sídlem v Březnici, Rožmitálská 419, je vybavena starým školním nábytkem. Školní nábytek byl inovován při přístavbě základní školy v roce 1979. Od té doby jsou nahrazovány pouze poškozené desky stolů a opravovány poškozené židle. Pouze ve dvou třídách prvního stupně je nový školní nábytek s nastavitelnou výškou židlí a stolků, díky sponzorskému daru společnosti BIERHANZL GROUP a.
Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.