NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Podpořené projekty


 2019

 

 1. Název projektu:

Bronzová busta malíře Ludvíka Kuby pro Městskou galerii.

Celková výše daru:                          162.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

  

 1. Název projektu:

Vypsání architektonické soutěže na ztvárnění obnovy Švédského mostu u Dobré Vody.

Celková výše daru:                          120.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Dotace soutěže

 

 1. ázev projektu:

Podpora oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Březnici. Tisk výročních brožur, dekorování praporů, organizace slavnostní schůze.

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SDH Březnice

 

 1. Název projektu:

Podpora činnosti Kulturního Gangu Březnice.

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Kulturní Gang Březnice

 

 1. Název projektu:

Revitalizace stávajících Střídaček pro SK Březnice.

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SK Březnice 1918

 

2018

 

 1. Název projektu:

Vybavení učebny fyziky pro technické vzdělávání např. Ruhmkorffův induktor, Van de

Graafův Generátor, Model parního stroje, Voltampérmetry pro ZŠ Březnice

Celková výše daru:                          100.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               ZŠ Březnice

 

 1. Název projektu:

Kovová zamykatelná kartotéka, kancelářské zamykatelné skříně, digitální tonometr,

3 ks nástěnek, popisovací tabule, 10 kusů jídlonosičů v termoobalu profi

pro Pečovatelskou službu Březnice

Celková výše daru:                          25.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Restaurování liturgických rouch pro Městské muzeum v Březnici.

Celková výše daru:                          50.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Výstroj a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Březnice.

Celková výše daru:                          10.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SDH Březnice

 

 1. Název projektu:

Podpora činnosti Kulturního Gangu Březnice.

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:                Kulturní Gang Březnice

 

 1. Název projektu:

Lavičky pro SK Březnice.

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SK Březnice 1918

 

 1. Název projektu:

Podpora Letního zámeckého bálu.

Celková výše daru:                          25.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní památkový ústav, Státní zámek Březnice

 

 

2017

 1. Název projektu:

Zlepšení podmínek vzdělávání žáků 1. tříd – nákup vybavení učeben.

Celková výše daru:                          100.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní škola Březnice, příspěvková organizace

 

 1. Název projektu:

Zakoupení nových matrací na dětská lehátka a soupravy dětských přikrývek a polštářků

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               MŠ Bubovice

 

 1. Název projektu:

Prodejní stánek v areálu městského stadionu

Celková výše daru:                          30.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SK Březnice 1918 o.s.

 

 1. Název projektu:

5 kusů jídlonosičů v termoobalu profi pro Pečovatelskou službu Březnice

Celková výše daru:                          5.500,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 

2016

 1. Název projektu:

Obrazy do výklenkových poutních kapliček na sv. Horu

Celková výše daru:                          300.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Mobiliář a vybavení pro čtvrté oddělení školní družiny ZŠ

Celková výše daru:                          30.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní škola Březnice, příspěvková organizace

 

 1. Název projektu:

Vystoupení Světlany Nálepkové v rámci akce Letní zámecký bál na zámku Březnice

Celková výše daru:                          25.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 1. Název projektu:

Podpora sportovního hasičského týmu

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SDH Březnice

 

 1. Název projektu:

Podpora výtvarné soutěže Karel IV.

Celková výše daru:                          3.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Rodinné centrum Pampeliška Březnice

 

 1. Název projektu:

Šachový stolek

Celková výše daru:                          5.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 

2015

 1. Název projektu:

Obrazy do výklenkových poutních kapliček na sv. Horu

Celková výše daru:                          240.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Rekonstrukce stropu v bývalé jezuitské koleji, 1. NP                            

Celková výše daru:                          40.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Vystoupení Flamengo show v rámci akce Letní zámecký bál na zámku Březnice

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 1. Název projektu:

Poskytnutí finančního příspěvku na transformaci z mateřského na rodinné centrum a s tím související změnou názvu a loga

Celková výše daru:                          10.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Mateřské centrum Pampeliška Březnice

 

 1. Název projektu:

Podpora dětského hasičského sportu

Celková výše daru:                          5.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SDH Březnice

2014

 1. Název projektu:

Spoluúčast při nákupu myčky na nádobí pro pečovatelskou službu v Březnici

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Oprava poutní kapličky pod Višňovkou

Celková výše daru:                          120.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Obraz „Nalezení Páně v chrámu“ pro Svatohorskou kapličku

Celková výše daru:                          60.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Vydání brožurky Pověsti z našeho kraje a nábytek pro školní družinu

Celková výše daru:                          49.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní škola Březnice, příspěvková organizace

 

 1. Název projektu:

Nákup hudebních nástrojů

Celková výše daru:                          30.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní umělecká škola Březnice

 

 1. Název projektu:

Rekonstrukce erbu na zámeckém pivovaru

Celková výše daru:                          40.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Spolek Herold

 

 1. Název projektu:

Vystoupení Josef Laufra v rámci akce Letní zámecký bál na zámku Březnice

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 

2013

 1. Název projektu:

Dětské hřiště ZŠ Březnice

Celková výše daru:                          100.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní škola Březnice, příspěvková organizace

 

 1. Název projektu:

Oprava jednoho obrazu L. Kuby a oprava nábytku darovaného L. Kubou městu Březnici

Celková výše daru:                          40.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Vystoupení sester Havelkových v rámci akce Letní zámecký bál na zámku Březnice

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 1. Název projektu:

Oprava šaten fotbalového klubu

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               SK Březnice 1918 o.s

 

2012

 1. Název projektu:

Vybavení Domova Březnice ochrannými prvky na zeď

Celková výše daru:                          50.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb

 

 1. Název projektu:

Stavba altánu pro uživatele Domova seniorů

Celková výše daru:                          130.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb

 

 1. Název projektu:

Spoluúčast na restaurování okna zhotoveného z ručně foukaného šestihranu                                                               v Kapli P. Marie březnického zámku

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 1. Název projektu:

Vybavení herny MC Pampeliška Březnice, nákup laviček pro venkovní prostor, podpora akcí MC v roce 2012

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Mateřské centrum Pampeliška Březnice

 

 1. Název projektu:

Divadelní představení pro děti: „Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselý muzikálek“ 29.07. 2012 od 18.00h

Celková výše daru:                          6.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Mateřské centrum Pampeliška Březnice

2011

 1. Název projektu:

Spoluúčast při nákupu služebního automobilu pro pečovatelskou službu v Březnici

Celková výše daru:                          50.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice

 

 1. Název projektu:

Spoluúčast při restaurování vitráží v oknech zámecké kaple březnického zámku

Celková výše daru:                          20.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Národní Památkový Ústav, Správa státního zámku Březnice

 

 1. Název projektu:

Beseda s PhDr. Zdeňkem Dragounem, předním českým archeologem a historikem

Celková výše daru:                          3.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               PhDr. Zdeněk Dragoun

 

2009

 1. Název projektu:

Odpoledne s Ludvíkem - podpora výtvarné dílny MC Pampeliška Březnice

Celková výše daru:                          5.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Mateřské centrum Pampeliška Březnice

 

 1. Název projektu:

Půjčovna v MC Pampeliška – nákup předmětů pro půjčovnu

Celková výše daru:                          15.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Mateřské centrum Pampeliška Březnice

 

2008

 1. Název projektu:

Vybavení učeben Základní školy Březnice školním nábytkem

Celková výše daru:                          360.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Základní škola Březnice, příspěvková organizace

 

 1. Název projektu:

Vybavení Domova Březnice polohovacími antidekubitními postelemi a křesly pro kardiaky

Celková výše daru:                          100.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb

 

 1. Název projektu:

Průjezdový dopravní radar na území města Březnice

Celková výše daru:                          50.000,- Kč

Obdarovaná organizace:               Město Březnice


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.