NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Plánované projekty v roce 2013

Pro rok 2013 budou možné projekty posouzeny správní radou NFB v průběhu prvních měsíců roku, zde Vám přinášíme seznam projektů, jejichž nositelé již požádali o podporu fondu v tomto roce:

 

1/     Výstavba dětského hřiště u Základní školy

        nositel projektu: Základní škola Březnice

        podpora ze strany fondu: 100 000,- Kč  

 

2/    Restaurování obrazu a části mobiliáře pro galerii Ludvíka Kuby, která bude nově   

       otevřena v bývalé jezuitské koleji

       nositel projektu: MÚ města Březnice

       podpora ze strany fondu: 40 000,- Kč 

 

3/    Výtvarné a terapeutické pomůcky pro výtvarné dílny a pohybový program

       v Mateřském centru Pampeliška

       nositel projektu: MC Pampeliška Březnice

       podpora ze strany fondu: 20 000,- Kč

 

4/    Vystoupení sester Havelkových na II. Letním zámeckém bálu dne 17.8.2013

       nositel projektu: Státní zámek Březnice

       podpora ze strany fondu: 20 000,- Kč

 

5/    Divadelního představení pro děti o letních prázdninách v areálu státního zámku

       v Březnici

       nositel projektu: Divadlo Kapsa Andělská Hora

       podpora ze strany fondu: 6 000,- Kč

 

6/    Oprava vybraných svatohorských kapliček, které budou zapsány do majetku města

       nositel projektu: MÚ města Březnice

       podpora ze strany fondu 120 000,- Kč

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.