NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

 

Projekt č. 1

Pečovatelská služba Březnice

 

Žádáme Nadační fond pro Březnici o příspěvek pro Pečovatelskou službu ve výši 15000,-Kč na zakoupení kovové zamykatelné kartotéky, kancelářské zamykatelné skříně, digitálního tonometru, 3 ks nástěnek a popisovací tabule. Dále o příspěvek ve výši 9400,-Kč na zakoupení 10 ks jídlonosičů v termoobalu profi.

Za Pečovatelskou službu Březnice 

Bc. Lenka Labudová

Celkem: 24.400,- Kč

V Březnici dne: 9.2.2018    

 

Projekt č. 2

SDH Březnice

 

Žádáme Vás tímto o dar pro SDH Březnice ve výši 10 000,-Kč na sportovní vybavení pro ženské hasičské družstvo SDH Březnice.

Dar bude využit na pořízení dresů, sady savic, popř. sady sportovních hadic, jejichž pořízení je pro nás velmi důležité. 

Děkuji, za SDH Březnice

Kateřina Kostková starostka

V Březnici dne: 14.2.2018    

 

Projekt č. 3

ZŠ Březnice

 

Žádáme Vás tímto o dar pro ZŠ Březnice na projekty, které navrhujeme ve 2 variantách:

  1. Vybudování vstupní místnosti pro žáky (momentálně žáci ráno čekají v nevyhovujících prostorách). Cílem je zbudování podnětného, příjemného prostředí.
  2. Pomůcky pro fyziku k podpoře technického vzdělávání. Předmět fyzika by si po 50 letech zasloužil nové pomůcky. Bylo by to velmi zajímavé a rozhodně velmi přínosné pro žáky, školu, semináře apod.

Děkuji, za ZŠ Březnice

Mgr. Miroslav Bělka ředitel školy

V Březnici dne: 15.3.2018    

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.