NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Partneři

Nadační fond  pro Březnici děkuje všem svým partnerům, dárcům a přispěvatelům za jejich významnou

pomoc při plnění programu nadačního fondu. Níže uvádíme jmenný seznam všech právnických i

fyzických osob, které přispěli na podporu programu v letech 2011 a 2012.

 

Seznam dárců rok 2011

Seznam dárců rok 2012

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.