NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Články pro veřejnost


Cenný přírůstek Galerie Ludvíka Kuby

 

Dne 30. 11. 2019 se v Galerii Ludvíka Kuby v Březnici konala malá slavnost. Byla zde odhalena bronzová busta – portrét Ludvíka Kuby. Stala se po dlouhých letech dalším přírůstkem naší galerie.

Jak známo L. Kuba do Březnice zajížděl, aby zde maloval své dvorečky a zahrádky, z nichž mnohé jsou vystaveny v této galerii. Dokladem Kubovy lásky k našemu městu je i jeho dar početného souboru obrazů městu, které tvoří podstatnou část nynější galerie. Také město si Kuby vážilo a tak se stal jeho čestným občanem 1948. Z roku 1950 je v Březnici Kubův bronzový portrét od sochaře Karla Otáhala, vystavený nyní v zámeckém parku. Kuba je uznávaným malířem i dlouho po své smrti (30. 11. 1956). Národní galerie uspořádala pod názvem Poslední impresionista velkou retrospektivní výstavu Kubových děl v Praze roku 2013. Na současných aukcích výtvarných děl je o Kubu velký zájem.

Akademický sochař Martin Zet vytvořil v roce 1985 Kubův sochařský portrét v lehce nadživotní velikosti s typickým baretem na hlavě tak věrně, že Mistra Kubu každý hned pozná. Díky Nadačnímu fondu pro Březnici, který dílo v plné výši uhradil, stala se Kubova busta ozdobou naší galerie. Podstavec pod ni perfektně zhotovil dle sochařova návrhu Ing. Stanislav Chochola se svými spolupracovníky.

Busta je umístěna před galerií v prvním patře na konci chodby uprostřed. Působí tam velice přirozeně jako by byla přímo pro toto umístění stvořena. Dílo potřebuje dostatek prostoru, který právě uprostřed chodby získává. Divák může sochu pohodlně obejít a prohlédnout si ji ze všech stran. Dílo potřebuje také dostatek světla, aby vynikl sochařův rukopis. Kuba sám sebe na svých autoportrétech ztvárňoval poměrně drsnými tahy štětce. Sochařův rukopis jako by jim odpovídal…

MUDr. Jiří Beran

 

 

KubaL1.jpg 

Foto: Václav Bílý

 


KubaL2.jpg

Foto: Petr Nejedlý

 


KubaL3.jpg

Foto: Thomas Thorshauge

2 Starší

Přibík Jeníšek z Újezda

První kaplička svatohorské poutní cesty stojí v Březnici u kamenného mostu a tvoří součást zámecké zdi. Její přední stranu zdobí nástěnná malba Jarmily Macháčkové s vyobrazením růžencové Panny Marie, svatého Dominika a svaté Terezie.Šlechtičtí donátoři kapliček svatohorské poutní cesty

Jak si mohl každý z nás při své cestě z Březnice do Příbrami povšimnout, nechala obec Chrást i město Březnice opravit kapličky svatohorské poutní cesty.Nadační fond pro Březnici v roce 2014

Březnické veřejnosti je jistě existence Nadačního fondu pro Březnici známa. Není třeba jej představovat a lze rovnou přikročit ke zprávě o činnosti v roce 2014.Nadační fond pro Březnici a jeho činnost v roce 2013

Stejně jako v letech předchozích plánuje Nadační fond pro Březnici další svojí podporu pro region města Březnice. Zde si Vám dovolujeme předložit záměry správní rady fondu pro letošní rok.Nadační fond pro Březnici v roce 2012

Březnická veřejnost  jistě již dávno existenci  zmíněného nadačního fondu zaznamenala. Zpočátku své existence, což bylo zhruba před pěti lety, nesl název Nadační fond Bozeň. Název odkazoval na to, že kraj kolem Březnice se nazýval  bozeňským  či krátce Bozeňsko a to podle staroslovanského hradiště Bozeň, které bylo tam, kde se dnes  také říká Šance nebo Na Šancích. Název měl symbolizovat vztah k historii kraje a podporu  jeho rozvoje.Bozeň třikrát a pokaždé jinak

Slovo „Bozeň“ se objevuje v poslední době na stránkách Březnických novin dost často. Byť to je v různých souvislostech, čtenář by v tom mohl mít zmatek. K tomu, aby si rozdíly v různém použití „Bozně“ ujasnil, slouží následující řádky. Budou v nich probrány tři různé případy použití slova „Bozeň“ pro tři různé organizace v našem městě.2 Starší

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.