NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Poděkování NFB za bustu LK 1-2020Poděkování

 

„Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti“.                                                                                   Anatole France

 

Město Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar ve výši 162.000,-Kč, který byl použit na zhotovení bronzové busty Ludvíka Kuby Akademickým sochařem Martinem Zetem. Busta výrazně obohatila sbírky Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici.

Odbor kultury města Březnice děkuje všem donátorům za dlouhodobou podporu a zájem o kulturní a společenský život ve městě. Ceníme a vážíme si práce Nadačního fondu pro Březnici, jehož prostřednictvím jsme získali nemalé finanční prostředky na restaurování sbírkových předmětů či rekonstrukci historických prostor.

 

Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice

Leden 2020


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.