NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018

Základní škola Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany KÚ pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na vybavení tříd prvního stupně a tím na zvýšení účelnosti a estetiky školního prostředí.

Poděkování patří členům představenstva fondu a všem donátorům, kteří podporují zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků v základní škole. Ředitelství školy děkuje za dlouhodobý zájem nejen o potřeby žáků a školy, ale také o společenské dění a život v našem městě, za flexibilitu a kulturu jednání v rámci dlouholeté spolupráce.

Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy) březen 2018

 

 


Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.