NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Články pro veřejnost


Cenný přírůstek Galerie Ludvíka Kuby

 

Dne 30. 11. 2019 se v Galerii Ludvíka Kuby v Březnici konala malá slavnost. Byla zde odhalena bronzová busta – portrét Ludvíka Kuby. Stala se po dlouhých letech dalším přírůstkem naší galerie.

Jak známo L. Kuba do Březnice zajížděl, aby zde maloval své dvorečky a zahrádky, z nichž mnohé jsou vystaveny v této galerii. Dokladem Kubovy lásky k našemu městu je i jeho dar početného souboru obrazů městu, které tvoří podstatnou část nynější galerie. Také město si Kuby vážilo a tak se stal jeho čestným občanem 1948. Z roku 1950 je v Březnici Kubův bronzový portrét od sochaře Karla Otáhala, vystavený nyní v zámeckém parku. Kuba je uznávaným malířem i dlouho po své smrti (30. 11. 1956). Národní galerie uspořádala pod názvem Poslední impresionista velkou retrospektivní výstavu Kubových děl v Praze roku 2013. Na současných aukcích výtvarných děl je o Kubu velký zájem.

Akademický sochař Martin Zet vytvořil v roce 1985 Kubův sochařský portrét v lehce nadživotní velikosti s typickým baretem na hlavě tak věrně, že Mistra Kubu každý hned pozná. Díky Nadačnímu fondu pro Březnici, který dílo v plné výši uhradil, stala se Kubova busta ozdobou naší galerie. Podstavec pod ni perfektně zhotovil dle sochařova návrhu Ing. Stanislav Chochola se svými spolupracovníky.

Busta je umístěna před galerií v prvním patře na konci chodby uprostřed. Působí tam velice přirozeně jako by byla přímo pro toto umístění stvořena. Dílo potřebuje dostatek prostoru, který právě uprostřed chodby získává. Divák může sochu pohodlně obejít a prohlédnout si ji ze všech stran. Dílo potřebuje také dostatek světla, aby vynikl sochařův rukopis. Kuba sám sebe na svých autoportrétech ztvárňoval poměrně drsnými tahy štětce. Sochařův rukopis jako by jim odpovídal…

MUDr. Jiří Beran

 

 

KubaL1.jpg 

Foto: Václav Bílý

 


KubaL2.jpg

Foto: Petr Nejedlý

 


KubaL3.jpg

Foto: Thomas Thorshauge

Novější 1

Poděkování NFB za bustu LK 1-2020Poděkování NADAČNÍMU FONDU PRO BŘEZNICI 2018

Národní památkový ústav, správa st. zámku v Březnici děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za poskytnutí finančního daru na živou kulturu, na vystoupení zpěváka Milana Drobného v rámci Letního zámeckého bálu, který proběhl 12. srpna 2017.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018

Základní škola Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany KÚ pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na vybavení tříd prvního stupně a tím na zvýšení účelnosti a estetiky školního prostředí.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od Pečovatelské služby 2018

Pečovatelská služba Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro pečovatelskou službu velkým přínosem.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od SDH Březnice 2018

Sbor Dobrovolných Hasičů Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro SDH velkým přínosem. Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici a jeho donátorům za příspěvek na:Obnova Svatohorské poutní cesty v letech 2016 a 2017

V posledních letech došlo k celkové opravě pěti kapliček stojících u silnice z Březnice do Příbrami. První z nich se nachází na kopci nad Březnicí u sadu Višňovka patří do katastru březnického, čtyři další spadají do katastru obce Chrást. Kapličky po staletí určovaly cestu svatohorským procesím směřujícím na Svatou Horu a to nejen z Březnice, ale z míst vzdálenějších, někdy až z Bavorska.ŠACHY NA ULICI 2016

Březnice vždy byla a je místem čilého kulturního a společenského ruchu. Město Březnice a Nadační fond pro Březnici chtějí oživit a zpříjemnit veřejný prostor březnického náměstí pořízením šachového stolku. „Šachy na ulici“ jsou dalším projektem známého spolku „Piána na ulici“ pražského kavárníka Ondřeje Kobzy.700 LET KARLA IV. V BŘEZNICI

14. května letošního roku uplynulo 700 let od narození legendárního krále Karla IV. Také v Březnici jsme se připojili ke karlovským oslavám, které probíhaly v celé zemi. Rodinné centrum Pampeliška zařadilo do svého programu Povídání o Karlu IV. a ve spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „O nejlepší portrét Karla IV.“.Jan starší z Talmberka

Druhá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na kopci nad Březnicí na místě zvaném Popraviště. Na její přední straně je zobrazeno první zastavení modlitby radostného růžence - Zvěstování Panny Marie. Jako jediná z kapliček má výtvarně vyzdobenu i svou zadní stranu, a sice portrétem svatého Václava. Oba keramické reliéfy vytvořil roku 1929 březnický rodák Václav Fürst.Adam Hynek Vrabský z Vrabí

Pátá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na levé straně u silnice těsně před Chrástem. Její přední strana nesla motiv čtvrté části modlitby radostného růžence – Obětování Páně nebo též Uvedení Páně do chrámu. Na zadní straně byl stejně jako u ostatních kapliček portrét některého z českých zemských patronů.Novější 1

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.