NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Články pro veřejnost


Novější 1

PŘÍBĚH OBRAZU SV. VÍTA

Slavnostní odhalení a požehnání Slavnostní odhalení a požehnání barokního obrazu sv. Víta z Kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského v Březnici v Březnici neděle 2. srpna 2020 neděle 2. srpna 2020 9.30 hodin – Poutní mše svatáPoděkování za dar v roce 2019_2

Poděkování za dar v roce 2019Poděkování za dar v roce 2019

Poděkování za dar v roce 2019Cenný přírůstek Galerie Ludvíka Kuby

 Poděkování NFB za bustu LK 1-2020Poděkování NADAČNÍMU FONDU PRO BŘEZNICI 2018

Národní památkový ústav, správa st. zámku v Březnici děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za poskytnutí finančního daru na živou kulturu, na vystoupení zpěváka Milana Drobného v rámci Letního zámeckého bálu, který proběhl 12. srpna 2017.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018

Základní škola Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany KÚ pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na vybavení tříd prvního stupně a tím na zvýšení účelnosti a estetiky školního prostředí.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od Pečovatelské služby 2018

Pečovatelská služba Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro pečovatelskou službu velkým přínosem.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od SDH Březnice 2018

Sbor Dobrovolných Hasičů Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro SDH velkým přínosem. Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici a jeho donátorům za příspěvek na:Obnova Svatohorské poutní cesty v letech 2016 a 2017

V posledních letech došlo k celkové opravě pěti kapliček stojících u silnice z Březnice do Příbrami. První z nich se nachází na kopci nad Březnicí u sadu Višňovka patří do katastru březnického, čtyři další spadají do katastru obce Chrást. Kapličky po staletí určovaly cestu svatohorským procesím směřujícím na Svatou Horu a to nejen z Březnice, ale z míst vzdálenějších, někdy až z Bavorska.Novější 1

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.