NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Články pro veřejnost


Novější 1

Poděkování NADAČNÍMU FONDU PRO BŘEZNICI 2018

Národní památkový ústav, správa st. zámku v Březnici děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za poskytnutí finančního daru na živou kulturu, na vystoupení zpěváka Milana Drobného v rámci Letního zámeckého bálu, který proběhl 12. srpna 2017.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018

Základní škola Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany KÚ pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na vybavení tříd prvního stupně a tím na zvýšení účelnosti a estetiky školního prostředí.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od Pečovatelské služby 2018

Pečovatelská služba Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro pečovatelskou službu velkým přínosem.Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od SDH Březnice 2018

Sbor Dobrovolných Hasičů Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro SDH velkým přínosem. Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici a jeho donátorům za příspěvek na:Obnova Svatohorské poutní cesty v letech 2016 a 2017

V posledních letech došlo k celkové opravě pěti kapliček stojících u silnice z Březnice do Příbrami. První z nich se nachází na kopci nad Březnicí u sadu Višňovka patří do katastru březnického, čtyři další spadají do katastru obce Chrást. Kapličky po staletí určovaly cestu svatohorským procesím směřujícím na Svatou Horu a to nejen z Březnice, ale z míst vzdálenějších, někdy až z Bavorska.ŠACHY NA ULICI 2016

Březnice vždy byla a je místem čilého kulturního a společenského ruchu. Město Březnice a Nadační fond pro Březnici chtějí oživit a zpříjemnit veřejný prostor březnického náměstí pořízením šachového stolku. „Šachy na ulici“ jsou dalším projektem známého spolku „Piána na ulici“ pražského kavárníka Ondřeje Kobzy.700 LET KARLA IV. V BŘEZNICI

14. května letošního roku uplynulo 700 let od narození legendárního krále Karla IV. Také v Březnici jsme se připojili ke karlovským oslavám, které probíhaly v celé zemi. Rodinné centrum Pampeliška zařadilo do svého programu Povídání o Karlu IV. a ve spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „O nejlepší portrét Karla IV.“.Jan starší z Talmberka

Druhá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na kopci nad Březnicí na místě zvaném Popraviště. Na její přední straně je zobrazeno první zastavení modlitby radostného růžence - Zvěstování Panny Marie. Jako jediná z kapliček má výtvarně vyzdobenu i svou zadní stranu, a sice portrétem svatého Václava. Oba keramické reliéfy vytvořil roku 1929 březnický rodák Václav Fürst.Adam Hynek Vrabský z Vrabí

Pátá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na levé straně u silnice těsně před Chrástem. Její přední strana nesla motiv čtvrté části modlitby radostného růžence – Obětování Páně nebo též Uvedení Páně do chrámu. Na zadní straně byl stejně jako u ostatních kapliček portrét některého z českých zemských patronů.Přibík Jeníšek z Újezda

První kaplička svatohorské poutní cesty stojí v Březnici u kamenného mostu a tvoří součást zámecké zdi. Její přední stranu zdobí nástěnná malba Jarmily Macháčkové s vyobrazením růžencové Panny Marie, svatého Dominika a svaté Terezie.Novější 1

Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.