NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI

Články pro veřejnost


Nadační fond pro Březnici a jeho činnost v roce 2013

Stejně jako v letech předchozích plánuje Nadační fond pro Březnici další svojí podporu pro region města Březnice. Zde si Vám dovolujeme předložit záměry správní rady fondu pro letošní rok.Nadační fond pro Březnici v roce 2012

Březnická veřejnost  jistě již dávno existenci  zmíněného nadačního fondu zaznamenala. Zpočátku své existence, což bylo zhruba před pěti lety, nesl název Nadační fond Bozeň. Název odkazoval na to, že kraj kolem Březnice se nazýval  bozeňským  či krátce Bozeňsko a to podle staroslovanského hradiště Bozeň, které bylo tam, kde se dnes  také říká Šance nebo Na Šancích. Název měl symbolizovat vztah k historii kraje a podporu  jeho rozvoje.Bozeň třikrát a pokaždé jinak

Slovo „Bozeň“ se objevuje v poslední době na stránkách Březnických novin dost často. Byť to je v různých souvislostech, čtenář by v tom mohl mít zmatek. K tomu, aby si rozdíly v různém použití „Bozně“ ujasnil, slouží následující řádky. Budou v nich probrány tři různé případy použití slova „Bozeň“ pro tři různé organizace v našem městě.
Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici - RUBILIS, s.r.o.